Общи условия

Общите условия определят взаимоотношенията между потребителите на САЙТЪТ GARCIA.PATEVODITEL.BG
"ПОТРЕБИТЕЛ" e лице регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА
САЙТЪТ не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
САЙТЪТ не носи отговорност за публикуваните в него материали и мнения .
САЙТЪТ има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
САЙТЪТ може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
За да се запази актуалността си САЙТЪТ ще изтрива ПОТРЕБИТЕЛИ и всички данни оставени от тях или за тях при неизползване на потребителското име за срок по-голям от 6 месеца.
САЙТЪТ има право да изпраща рекламни съобщения на Email, телефон, ICQ, пощенски адрес и на Email.
САЙТЪТ не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрациите за услугите на САЙТЪТ като име, прякор(nickname) години, адрес, хоби, град, дата на раждане, описание и др. с изключение на паролата няма да бъдат предоставяни на останалите потребители на САЙТЪТ или други физически или юридически лица.
САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
САЙТЪТ не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под никаква форма и носител информация публикувана на САЙТА без писмено съгласие
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация.
ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира и гарантира, че има пълното и неограничено право да предоставя снимките за публикуване в сайта и за използването им за рекламни цели(включително и че има съгласието на автора на снимките за това), както и че е уредил напълно и окончателно всички отношения с автора на снимките по този повод.
ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен веднага да заплати на САЙТЪТ компенсаторна неустойка в двоен размер на всяка отправена към САЙТЪТ претенция (съдебна или извън съдебна) от страна на което и да е лице, претендиращо да е носител на права(вкл. и по ЗАПСП) върху пъбликуваните материали .
ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че няма да търси никаква отговорност за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е вреди въобще, включително, без ограничение към САЙТА, собствениците на марката GARCIA.PATEVODITEL.BG, екипа грижещ се за поддръжката на то би имал ПОТРЕБИТЕЛЯ .
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията извършени чрез използването на потребителското му име и парола.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща комерсиални съобщения до други потребители или други външни лица използвайки софтуер на САЙТА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва САЙТА във връзка с проучвания, състезания, конкурси, пирамидални схеми, спам, рекламни съобщения, набиране на персонал, или изпращане на нежелани съобщения (търговски или други)
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не създава фалшива самоличност с цел да подведе други потребители за идентичността на изпращача или произхода на съобщението.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, като същият е запознат с отговорността която носи при накърняване на авторските и сродните им права и тези при извършване на електронни престъпления.

ДРУГИ
Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА. Потребителят е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Общите Условия. Ползването на услугата след промени в Общите Условия означава съгласие с тези промени.
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от САЙТЪТ по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ и САЙТЪТ се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.


Изберете дестинация
worldmap Саронически острови Пелопонес Централна Гърция Атика Епир Тесалия Споради Йонийски Острови Крит Циклади Додеканези Егейски острови Атон Македония и Тракия Халкидики Тасос
Последвайте Пътеводител Гърция: